Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lê Thị Trung

Tân Uyên - Bình Dương
thcslethitrung@tu.sgdbinhduong.edu.vn