Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 297
Năm 2021 : 1.663
 • Khúc Minh Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tăng cường PGD
  • Điện thoại:
   0946003897
  • Email:
   thachkm@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Võ Thị Thanh Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   01656988880
  • Email:
   thuanvtt@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Ngô Văn Xây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Phòng Thiết bị
  • Điện thoại:
   0906908234
  • Email:
   ngovanxay181@gmail.com
 • Phạm Thị Phương Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   01656133571
  • Email:
   linhptp@tu.sgdbinhduong.edu.vn
 • Bùi Thị Thẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phục vụ
  • Điện thoại:
   0967261835
 • Hồ Thái Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0973147741